A www.bridalmirage.hu használata közben és a webáruházban történő regisztráció során szolgáltatód:

Webáruház tulajdonosa: Gajdács János egyéni vállalkozó

Postázási címe: 6764 Balástya, Ady utca 13

Személyes átvételre üzeltünkben van lehetőség előzetes időpont egyeztetést követően:

Szeged, Kossuth Lajos sgt 105; bridalmirage@gmail.com, 06705157867

Email: bridalmirage@gmail.com, info@bridalmirage.hu

Panaszkezelés címe: 6764 Balástya, Ady utca 13 illetve bridalmirage@gmail.com

Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Polgármesteri Hivatal , Balástya

Nyilvántartási szám: 36133294

Adószám: 79097026-1-26

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74221/2014

Kapcsolattartó személy: Gajdácsné Gombos Erika

Elérhetősége: 70/5157867

Megrendelések feldolgozása: folyamatos

Csomagkézbesítő partner: GLS és MPL

Webáruház domain neve: http://www.bridalmirage.hu/webshop/

Tárhelyszolgáltató: 23 VNet Kft. info@hostit.hu

Adatvédelem

A www.bridalmirage.hu domain néven üzemelő webáruház adatait Gajdács János kezeli.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74221/2014
Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. A webáruházban történő regisztráció során, kizárólag az ehhez szükséges adatokat kérjük be a regisztrációs adatlapon, hogy regisztrációját elvégezhessük. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.  Vásárlóink személyes adatait bizalmasan kezeljük, és kizárólag a regisztráció feltételei szerint a Bridal Mirage hálózat számára adjuk át. A vásárló beleegyezése nélkül a regisztráció nem zajlik le.

2018 május 25-től új Európa Uniós általános adatvádelmi rendelet (GDPR) 

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. A megrendelő vásárlás és megrendelés esetén személyes adatai megadásával hozzájárul az adatai használatához a sikeres átvételt követő elállási jog lejáratáig.

Az adatkezelő csupán a sikeres átadáshoz szükséges adatokat kéri el a megrendelés során (postázási és számlázási név, cím, telefonszám és e-mailcím). Személyes adatokat harmadik fél/ország számára nem áll módunkban kiadni! Személyes adatokat csak az érintett 18. életévét betöltött személytől áll módunkban elfogadni.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja vagy módosíthat az info@bridalmirage.hu címen, írásban. (díj mentesen)

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.